RANE

134.434_rane_rpi_01_opt.jpg
134.434_rane_rpi_02_opt.jpg
Παρελκόμενα για εγκαταστάσεις
119,00 €
24-48_DIATHESIMO.jpg
134.440_rane_bb22_01_opt
134.440_rane_bb22_02_opt
Audio tools / DI / Phantom boxes
119,00 €
24-48_DIATHESIMO.jpg
134.454_RH50_01_opt.jpg
134.454_RH50_02_opt.jpg
Ακουστικά Studio
159,99 €
129,00 €
AMESA_DIATHESIMO.jpg
134.430_rane_dr6_01_opt.jpg

SKU: 134.430
Audio Matrix / Οθόνες Ελέγχου
249,99 €
24-48_DIATHESIMO.jpg
134.435_drzh_01_opt.jpg
134.435_drzh_02_opt.jpg

SKU: 134.435
Audio Matrix / Οθόνες Ελέγχου
250,00 €
24-48_DIATHESIMO.jpg
134.410_rane_black_blue_01_opt.jpg
134.410_rane_black_blue_02_opt.jpg

SKU: 134.410
Προενισχυτές / Crossover / Splitter / EQ
259,00 €
24-48_DIATHESIMO.jpg
134.497_zone_pager_01_opt.jpg

SKU: 134.497
Μικρόφωνα Αναγγελιών
299,99 €
24-48_DIATHESIMO.jpg
134.431_rane_rad16z_01_opt.jpg
134.431_rane_rad16z_02_opt.jpg

SKU: 134.431
Audio Matrix / Οθόνες Ελέγχου
329,00 €
24-48_DIATHESIMO.jpg
134.402_rane_DA216S_01_opt.jpg
134.402_rane_DA216S_02_opt.jpg

SKU: 134.402
Προενισχυτές / Crossover / Splitter / EQ
419,00 €
24-48_DIATHESIMO.jpg