Επαγγελματικες συσκευές αναπαραγωγής κι εγγραφής διαφόρων μέσων αποθήκευσης (CD, DVD, SD Card, USB & HDD, FM, Bluetooth®)